Nominasjon til Konsulentprisen 2020

En bransje - en prisutdelingen!

Det vil i år deles ut 3 priser.

  • Årets leder
  • Årets Konsulentselskap
  • Årets Prosjekt / Oppdrag

Årets leder deles ut til enkeltpersoner (og i spesielle tilfeller selskaper) som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk konsulentbransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode.

Årets konsulentselskap vurderes ut fra tilfredshet innenfor utførte oppdrag og tar utgangspunkt i data fra undersøkelser innenfor Management Consulting og IT-rådgivning som Konsulentguiden utfører 2 ganger per år. Det må dokumenteres resultater innenfor fire parametere: Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål, Konsulentenes faglige kompetanse, kompetanseoverføring til kunde og tjenestenes bidrag til å løse selskapets utfordringer.

Årets prosjekt / oppdrag vurderes ut fra: Særpreg, effekt, faglighet, kunnskapsdeling, refleksjon, samfunnsnytte og bærekraft.

Konsulentprisen deles ut januar 2021.

Nominasjonsskjema