Nominasjon til Rosing / Konsulentprisen 2019

En bransje - en prisutdelingen!

Det vil i år deles ut 5 priser.

  • Rosing / Hedersprisen
  • Årets toppleder
  • Årets IT-leder
  • Årets Konsulentselskap
  • Årets Prosjekt / Oppdrag

Rosing / Hedersprisen deles ut til enkeltpersoner (og i spesielle tilfeller selskaper) som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk konsulentbransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode.

Årets toppleder hedrer en toppleder (CxO, administrerende direktør, divisjonsdirektør, o.l.) som har skapt eksepsjonelle resultater gjennom anvendelse av IT i egen virksomhet. Kandidaten skal ha vist solid forståelse for hvordan IT kan bidra til å utvikle eller forbedre virksomheten.

Årets IT-direktør / -leder går til IT-leder (IT-direktør, CIO, CTO) som har utmerket seg gjennom å bidra til utvikling av virksomheten i form av forretningsutvikling og innovasjon, eller 'operational excellence' - effektive prosesser og tjenesteleveranser på forretningssiden.

Årets konsulentselskap vurderes ut fra utførte oppdrag innenfor Management Consulting og tar utgangspunkt i data fra undersøkelsen Management Consulting 2019– Digitalt perspektiv”. Det må dokumenteres resultater innenfor fire parametere: Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål, Konsulentenes faglige kompetanse, kompetanseoverføring til kunde og tjenestenes bidrag til å løse selskapets utfordringer

Årets prosjekt / oppdrag vurderes ut fra: Særpreg, effekt, faglighet, kunnskapsdeling, refleksjon, samfunnsnytte og bærekraft.

Rosing/Konsulentprisen deles ut på Continental 17. oktober kl. 17.00.

Nominasjonsskjema